Konferanslar

No İsim Yıl Şehir
1 “Öncü Nesil” Vakıf Açılış Konferansı
1995 Adana
2 Beklenen Peygamber 2005 Adana
3 İman Esaslarımız ve Dinler Arası Diyalog 2005 Adana
4 Allahın Boyasıyla Boyanmak 2006 Adana
5 Ümmetin Geleceği 2006 Adana
6 İman ve Kardeşlik 2006 Gaziantep
7 İman ve Kardeşlik 2006 Elazığ
8 İman ve Kardeşlik 2006 Kozan
9 İslam Medeniyetinin Esasları 2006 Malatya
10 Hacc’ın Mesajını Anlamak 2007 Adana
11 İnkılapçı Peygamber 2007 Adana
12 Allahın Boyasıyla Boyanmak 2007 Gaziantep
13 Allahın Boyasıyla Boyanmak 2007 Elazığ
14 İman ve Kardeşlik 2007 Malatya
15 Beklenen Öncü Nesil 2008 Adana
16 Fetih Nesli 2008 Adana
17 Hz. Peygamberin Vazifesi 2008 Gaziantep
18 Peygamberlerin Ortak Çağrısı 2008 Elazığ
19 Müjdelenen Peygamber 2008 Malatya
20 Hz.Peygambere Bağlılık 2009 Adana
21 İman ve Teslimiyet 2009 Adana
22 Allah’ın Boyasıyla Boyanmak 2009 Ankara
23 Kuran Nesli: Öncü Nesil 2009 Elazığ
24 Ümmetin Geleceği 2009 Malatya
25 Ümmetin Dirilişi/a> 2010 Adana
26 Çöküşün ve Yükselişin Kanunları 2010 Adana
27 Peygamberle Diriliş 2010 Adıyaman
28 Fetih Nesli 2010 Ankara
29 Hz. Peygambere İtaat 2010 Elazığ
30 Şehadet Gecesi 2010 Elazığ
31 İman ve Teslimiyet 2010 Elazığ
32 Toplumsal Değişimin İlahi Yasaları (Sünnetullah) 2010 Gaziantep
33 Peygamberlerin Mesajı 2010 Kahramanmaraş
34 İnkılapçı Peygamber 2010 Malatya
35 Hicretle Yükseliş 2010 Malatya
36 İslam’a Davette Esaslar 2011 Adana
37 Peygamberi Duruş 2011 Adana
38 Hz. Peygambere Bağlılık 2011 Adıyaman
39 Ümmetin ve İnsanlığın Geleceği 2011 Ankara
40 Kur’an Atmosferinde Hayat 2011 Dörtyol
41 İslam’ın İstikbali 2011 Elazığ
42 Mekke’nin Fethi ve Fethin Ruhu 2011 Gaziantep
43 Allah’a ve Resulune Bağlılık 2011 Hatay
44 Kur’an’ın Mesajını Anlamak 2011 Kozan
45 Kur’an’i Şahsiyet 2011 Malatya
46 Hz. Peygamber’in Mesajı 2011 Mersin
47 İstanbul’un Fethi ve Mesajı 2012 İstanbul
48 Okumak ve Dirilmek 2012 Adana
49 Vahyin Işığında Hayat 2012 Adıyaman
50 Yükselen İslam 2012 Adıyaman
51 Hz. Peygamber’in Mücadelesi 2012 Ankara
52 İman ve Sorumluluk 2012 Elazığ
53 İmani Duruş 2012 Gaziantep
54 Kur’an Toplumuna Doğru 2012 Hatay
55 Hz. Peygamber ve Daveti 2012 Hatay
56 İslamın Yükselişi ve Mekkenin Fethi 2012 Kahramanmaraş
57 İslam Medeniyetinin Temelleri 2012 Konya
58 Vahyin Hedeflediği Toplum 2012 Malatya
59 Kutsal Kitaplarda Hz. Peygamber 2012 Mersin
60 Kulluk ve Teslimiyet 2012 Niğde
61 Kur’an’ın Evrensel Çağrısı 2012 Niğde
62 İnsan ve Mes’uliyet 2012 Osmaniye
63 İbrahimî Mücadele 2012 Şanlıurfa
64 İslam’ın Dayanışma Anlayışı 2013 Adana
65 Miraç ve Mesajı 2013 Adana
66 Mü’minlerin Sıfatları 2013 Adıyaman
67 Ümmetin Dirilişinin Şartları 2013 Ankara
68 Hz. Peygamber ve İnsanlığa Kazandırdığı Değerler 2013 Danimarka
69 Hz. Peygamber ve Evrensel Mesajı 2013 Diyarbakır
70 Kulluk ve Özgürlük 2013 Elazığ
71 Ümmetin Yeniden Doğuşu 2013 Gaziantep
72 Komutan Peygamber ve Bedir Zaferi 2013 Hatay
73 Hz. Peygamber ve Davası 2013 İstanbul
74 Hz. Peygambere Ümmet Olmak 2013 Kahramanmaraş