Beşerî İdeolojileri Benimseyen Kimseler, Ebedi Cehennemde Kalır mı?

0

SORU | Cahilliğinden dolayı İslam’ın ne olduğunu bilmeyip beşerî ideolojileri benimseyen kimseler, ebedi olarak cehennemde kalır mı?

Yeryüzünde beşerî ideolojiler var. Peki İslam yok mu? O da var. Şimdi akılda var.
Allah’a mı güvenmeliyiz yoksa insanların yazdığı ideolojilere mi, hangisi mantıklıdır? Birisi Allah’tan (sonsuz ilim sahibinden) gelmiştir, diğeri de bizim gibi bir insanın yazdığı şeylerdir. Şimdi Allah’ın peşinden gitmeyip de insanların peşinden gidenler elbette ki bunun hesabını Allah’a verecekler. Bir kere bu durum insanın kendi şerefini düşürmesidir. Sen şerefli bir varlıksın, senin gibi kullara kulluk yapacağına Allah’a kulluk yap, senin gibilerin yazdığı eserlerin peşinden gideceğine, Allah’ın gönderdiği kitabın peşinden git. Elbette ki bunlar (ideolojiler) farklı bir dine sahiplerdir yani her ideoloji bir dindir. Hristiyan nasıl ki cennete giremez, cehenneme gidecekse aynı şekilde beşerî ideolojilerin peşinde gidenler de beşerî bir din uydurmuşlardır.

Din nedir? Din hayat nizamıdır. Sosyalizm de faşizm de kapitalizm de bir hayat nizamıdır. İslam’ın hayat nizamını bırakmış başka bir hayat nizamı kabul etmiş demektir. Bazıları da şöyle düşünüyor: “Hem Müslümanım hem sosyalistim. Neden? İslam da eksik buldun da onu sosyalizmle mi tamamlıyorsun? İslam yamayı kabul etmez. İslam’ın kendi ekonomik doktrini yok mu ki onu sosyalizm den alma ihtiyacı duyarak hem Müslüman hem sosyalist olma kararı verdin? Sosyalist Müslüman oldun. Sosyalizm bir hayat nizamıdır ve bir bütündür, parçalanmaz. İslam’da öyle bir bütündür ve parçalanmayı kabul etmez. Müslümansan her meselede Müslümansın. Ekonomide de değilsen zaten değilsin. Sosyalist isen her meselede sosyalistsin. Mesela sosyalizm de ateizm var, istediği kadar inkâr etsin. Bir sosyalist; ‘ben ateist değilim, ben Müslümanım ama ben sosyalizmin şu yönlerini alıyorum’ diyemez. Çünkü sosyalizm parçalanmayı kabul etmez. Alacaksan tamamını alacaksın. İslam’da parçalanmayı kabul etmiyor. İslam’ı da alacaksan tamamını alacaksın.

Hangi yetkiyle İslam’ın ekonomi ile ilgili sistemini terk edip onu başka bir ideolojiden alıyorsun? İslam eksik mi ya da yanlış mı? İslam parçalanmayı kabul ediyor mu? Bu sözüm ‘hem Müslümanım hem sosyalistim hem Müslümanım hem demokratım’ diyenler içindir.

Demokrasi de sadece fikir özgürlüğü, ifade hürriyeti ya da seçim sandığı gibi İslam’ın da kabul ettiği şeyler yok ki, İslam kabul etmediği şeylerde vardır. Demokraside tüm haramlar serbest, İslam bunu kabul etmez ki hem Müslüman hem demokrat nasıl oluyor? Eğer kastettiğin; fikir ve ifade hürriyetini savunuyorum, özgürlük olsun, tamam. Zaten bu İslam’da var. Demokrasiyi savunmaya gerek yok, Müslüman demokratım demene gerek yok. Zaten Müslümanım dediğin zaman ‘başka dinlere, başka fikirlere ifade hürriyeti veriyorsun’ demektir. ‘Onlara zorbalık yapmayacaksın’ demektir. Bu söylediğim kendini hem Müslüman hem demokrat, hem Müslüman hem sosyalist, hem Müslüman hem kapitalist görenler içindir.

Bir kimse kendini tamamen sosyalist olarak tanımlıyorsa; yeni bir hayat düzeni savunmuş oluyor. İnanç zaten yok ve İslam ı terk edip tamamen sosyalizmi aldığını söylüyor. O da İslam dışında ayrı bir din olmuş oluyor. Elbette ki İslam bunu kabul etmez ve bu kişiyi ebedi cehenneme götürür. İnsanın bu dünyadaki şerefini götürür. Neden Allah’tan gelene bağlı kalmıyorsun da insanların yazdığına bağlı kalıyorsun? Yani insanlar Allah’tan daha mı iyi biliyor? Eğer bir kimse Allah’ı inkâr ediyorsa ona önce Allah’ı ispat etmek, Allah’ı anlatmak lazım. O ayrı bir şey…

Ben Allah’ı inkâr eden kimselerden bahsetmiyorum. Allah’ı kabul edenler için konuşuyorum. Allah’ı kabul eden bir insanın Allah’tan geleni tercih etmemesi bir ideolojiyi tercih etmesi, kendi şerefini de Allah’ın kitabını da düşürmesidir. Yani ‘Allah’ın kitabı bu zamana göre değil’ demesidir. Halbuki Allah’ın kitabı kıyamete kadar geçerlidir ve Allah bizim gibi değildir. Koyduğu kurallar kıyamete kadar tüm insanlara, tüm bölgelere uygundur. Kur’an evrenseldir. Belli bir zaman ve belli bir mekân için de değildir. O halde başka bir ideolojiye gerek yoktur.

Bu ideolojilerin meydana getirdiği dünyaya şöyle bir bakın; kötü bir dünya meydana getirdiler. Kapitalist ideoloji de sosyalist ideoloji de demokrasi dedikleri şey de dünyada bunca kötülüklerin, suçların müsebbibidirler. Yani bunların hâkim olduğu dünyada sorun çok fazla artmıştır. İntihar olaylarından tutun da boşanmasına kadar, teröründen diğer türlü cinayetlerine kadar, hırsızlığından uyuşturucusuna kadar, LGBT sinden boşanmasına vb. kadar her türlü kötülük çoğaldı. Nasıl çoğaldı? İdeolojiler yüzünden çoğaldı. Çünkü ideolojiler; Allah’a dayanmıyor ve kutsal değildirler.

İdeolojiler; insanı tanımayanlar tarafından yazıldı. İdeolojilerin, Allah’ın insanı tanıdığı gibi tanıması mümkün mü? İdeolojiler insana uygun değildi ve insanı bozdu ve yeryüzünde kötülükleri arttırdı. Bu yüzden bir Müslümanın ideolojilerin peşinden gitmesi düşünülemez. Eğer Kur’an a iman ediyorsa, Kur’an’ın Allah kelamı olduğuna iman ediyorsa ve bu kitap kıyamete kadar geçerliyse ‘başka bir şeye ihtiyacım yok’ diye düşünmesi gerekir. Müslüman değilse, Kur’an’a iman etmiyorsa o zaman yapacağı şey evvela bu konuyu incelemektir. Dünyada bunca insan ‘bizim kitabımız son kitap, Peygamberimiz son peygamber, dinimiz son din, bununla hesap vereceğiz’ diyor. O zaman insan bunu bir araştırır. Başka ideolojilere gidip onları okuyana kadar, sosyalist kitaplar okuyana kadar, insan evvela Allah’tan gelen bir şey var mı? Diye bakar. İnanmıyorsa inancını düzeltmeye çalışır, inanıyorsa da Kur’an’a, Peygambere uyar. Onu yapmıyor hemen ideolojilere sarılıyorsa, bu aslında insanın uçsuz bucaksız bir deryada yolunu kaybetmesi ve kendi şerefini de düşürmesidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here