Cezaevi Telefon Görüşmeleri – 36 – 15 Mart 2019

0

8 Şubat 2018 tarihinden beri haksız bir şekilde Bolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendinin, 15 Mart 2019 tarihinde ailesi ile yapmış olduğu telefon görüşmesinin ses kaydı yayında.

Alo Selamun Aleyküm. Ben Alparslan Kuytul. Nasılsın? Çok şükür ben de iyiyim. Annem nasıl, çocuklar nasıl? Evde misin? He iyi… İyi sen yirmi beş tane yazdın ben de iki tane yazmış olayım bari.

Geçen de tevhidin faydalarından bahsetmiştim. Tevhidin bir faydası da suçları ve günahları azaltır. Nasıl? Çünkü Allah kanun koyduğu zaman insanlar Allah’a itaat ettiği zaman suç işlemez, daha suçlar azalır, günahlar da azalmış olur. Neden? Çünkü insanların koyduğu kanunlar kutsal değil ama Allah’ın kanunları kutsal. Kanunlar kutsal bir şeye dayanmalı ki tesirli olsun. Aksi halde kanun kutsala dayanmadığı zaman, Kur’an’a, hadislere dayanmadığı zaman sadece insan sözü olarak kalıyor ve tesirli olmuyor ve kanunlar her gün değişiyor zaten. Bulunduğu çağa da hitap edemiyor çoğu zaman zaten geleceğe hiç hitap etmiyor, sürekli değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bunu da insanlar biliyor o yüzden de kanunların insanların gözünde bir kutsallığı yok. İnsan görüşü olarak bakılıyor yani insanların koyduğu kanunlara. Kutsal olmadığı için de tesirli olmuyor. Yani Allah’ın koymuş olduğu değerler, Allah’ın koyduğu kurallar hem doğru hem de kutsal. O yüzden suçları azaltır, doğru olmasa yanlış olsa yine suçları azaltmaz, günahları azaltmaz. Hem doğru olacak hem de kutsal olacak yani tesirli olacak insanlar üzerinde. Bu da ancak Allah’ın tek ilah olarak, tek otorite olarak kabul edilmesiyle mümkün.

Bir diğer faydası Tevhid hayatı kolaylaştırır. Yani insanlar sadece Allah’a itaat ettiği zaman aslında hayatı da kolaylaşmış oluyor. Müslümanca yaşamak fasıkça hatta kafirce yaşamaktan daha kolay. Çünkü bir sürü Allah’ın kanunları sayesinde iyi şeyleri yapıyor kötü şeylerden uzak duruyor. Çünkü Allah iyi şeyleri emreder kötü şeyleri de yasak eder. O da Allah’a itaat ettiği zaman, tek otorite olarak Allah’ı gördüğü zaman, O’ndan başka bir ilah, bir otorite tanımadığı zaman O’na itaat ediyor. O zaman hayatı kolaylaşmış oluyor. Eğer Allah’tan başka ilahlar kabul ederse kendi hayatını zorlaştırmış olur aslında. Çünkü o zaman kötü şeyler yapar, iyi şeyler de yapmaz. İnsan iyi şeyleri niye yapmaz? Çünkü nefsine zor gelir ama Allah emrettiği zaman, buna iman ettiği zaman, Allah’ı tek otorite olarak gördüğü zaman o zaman mecburen itaat eder ve böylece kendi hayatını kolaylaştırmış olur. Kötü şeyleri insan niye terk etmez? Çünkü nefsi var, nefsine uyar ama Allah’ı tek otorite olarak gördüğünde o zaman nefsine uymaz, Allah’a itaat eder. Böylece kötülükler azalmış olur hem de insanın kendi hayatı da kolaylaşmış olur. Çünkü kötülükler hayatı zorlaştırıyor iyi şeyleri terk etmek de öyle o da hayatı zorlaştırıyor.

Tevhidin bir faydası da adaleti sağlar. Yani bir sınıfın bir sınıf üzerinde hakimiyetini, zulmetmesine izin vermez. Allah herkesin Allah’ıdır. Allah bir sınıfı tutmaz. Mesela burjuva sınıfını ya da proletaryayı, zenginleri veya fakirleri. Allah bir sınıfı tutmaz ya da bir ırkı tutmaz. Allah herkese karşı eşit daha doğrusu adaletli davranır. Dolayısıyla da tevhide yani Allah’ın otoritesini kabul ettik mi başka otoriteleri reddettik mi o zaman yer yüzünde adalet de sağlanmış oluyor. Yani adaletin sağlanabilmesi aslında sadece ve sadece tevhidi kabul etmekle mümkün olabilir. Başka otoriteler kabul edildiği müddetçe adalet sağlanamaz, toplumsal barış da sağlanamaz. Her sınıf kendi kendini tutar her insan kendini kendi menfaatlerini hesaba katar. Irklar da öyledir. Kendi ırkına daha fazla hak vermek ister. Başka ırkları ezmek ister. Yani bunların hepsinin önlenebilmesi bir sınıfın diğer sınıfı, zenginin fakiri, güçlünün güçsüzü, bir ırkın diğer ırkı ezmesini engellemek adaletin sağlanabilmesi, Allah’ın kanunlarıyla ve O’nun tek otorite olarak görülmesiyle mümkün olabilir. Onun için Tevhid ile ancak adalet sağlanabilir

Ve tevhidin bir faydası da her zaman söylediğimiz beş şeyin emniyetini sağlamasıdır yani din, akıl, mal, can, nesil emniyetini Tevhid sağlayabilir. Yani insanların insanlar Allah’a itaat ettikleri zaman din emniyeti gerçekleşir, Allah’a itaat ettiği zaman can emniyeti gerçekleşir, mal emniyeti gerçekleşir, nesillerimiz emniyet içinde olur, ahlakları bozulmaz. Bunun gibi beş şeyin emniyetini de sağlaması tevhidin insanların hayatın da ne kadar önemli olduğunu gösterir. Zaten dinin hedefi de bu beş şeyin emniyetini sağlamaktır. Din zaten bunun için gönderilmiştir. Beş şeyin emniyetini sağlamak ancak tevhide iman etmekle mümkündür. Bakın şu an dünya da bu beş şey de emniyet altında değil. Ne din emniyeti var ne akıl ne mal ne can ne nesil emniyeti var çünkü Tevhid yok çünkü Allah tek otorite olarak görülmüyor o yüzden de bu emniyet bunlarının hiçbirinin de emniyeti sağlanamıyor.

Tevhid nefisleri ıslah eder, nefsi tahrik etmez. Nefsi tahrik edici şeyleri yasaklar Allah. Böylece Allah’ın hedefi insanı yüceltmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle insanı şerefli yaratmıştır. Şerefli varlığın yüceltilmesi icap etmektedir. Bu da nefislerin ıslahıyla mümkündür. Nefisler tahrik ediliyor şu an da bütün dünyada. İnsan nefsi tahrik ediliyor. Gerek karşı cins ile gerekse malla, mülke gerekse başka şeylerle. Sürekli tahrik ediliyor. Şu medeniyet tahrik edici bir medeniyet. İnsanları sürekli kötüye tahrik ediyor. Hatta şu bilgisayar oyunları bile. Kimini intihara tahrik ediyor, insan öldürmeye tahrik ediyor v.s sürekli tahrik eden bir medeniyetle karşı karşıyayız. Nefislerin ıslahı ancak tevhitdle mümkün. İnsan Allah’a itaat ettiği zaman ancak o zaman nefsine hakim olabilir. O zaman tahrik olmaz insan Allah’ın hakim olduğu bir toplumda Allah’ın koyduğu kanunların Allah’ın koyduğu insani ve ahlaki değerlerin hakim olduğu bir toplumda nefisler ıslah edilir, tahrik edilmez. Sadece o zaman insanoğlu kendine kendi şerefine yakışır bir hayat yaşar ve yücelmiş olur.

Ve tevhidle insan şeytana, insanlara, şeytanlara, nefislere karşı hürriyetini elde eder. Allah’a itaat ettiği zaman artık insanlara itaat etmez. Allah’a itaat etti mi şeytana itaat etmez, Allah’a itaat etti mi kendi nefsine de itaat etmez. Böylece özgürlüğünü elde etmiş olur. Bu da tevhidin faydası.

Tevhid kötü ahlakları yok eder. Yani haset aslında tevhidin olmamasından kaynaklanır. Mesela bir insan bir insana haset ediyor, neden? Çünkü ona o güzelliğin ya da malın, makamın neyse onun Allah tarafından verildiğini hesaba katmıyor. Eğer bilse ki Allah’tan başka ilah yok, Tevhid inancını bilse, ona bu güzelliği, bu malı, bu ilmi, bu makamı her neyse verenin Allah olduğunu bilir. O zaman ona haset etmez kıskanmaz. Buna benzer bütün kötü ahlakların temelinde aslında tevhidin olmayışı, tevhidin anlaşılmaması yatıyor. Tek ilahın Allah olduğu bilindiği zaman insan bir sürü kötü ahlakından da kurtulmuş olur.

Tevhid insana cesaret kazandırır, ilah tek ise o zaman kimseden korkmaya gerek yok. Madem tek ilah o halde onun dediği olacaktır. Kimseden korkmaya da gerek yoktur o öldürmeden kimse öldüremez.

Tevhid Allah’ın yardımını da sağlar. Tevhide iman eden insanlara Allah yardım eder.

Tevhid insanlara cenneti de kazandırır. Son olarak bunu da söylemiş olayım ve bitirelim tüm arkadaşlara selam söyle…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here