Tevhidi Öğretisiyle Tarihe Geçen Hz. İsa’nın Mücadelesi

0

‘Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat, bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekânlarda öğrendiğiniz inancı, bir gün çatılardan haykıracaksınız” diyen Hz. İsa ve mücadelesi…

Allah (azze ve celle), İslam dinini ve tüm peygamberleri mücadele için göndermiştir. Bütün kâfirleri bir zamanda, bir bölgede, bütün Müslümanları ise başka bir zamanda başka bir bölgede yaratabilecek bir kudrete ve ilme sahipken, kâfirleri ve müminleri farklı farklı dönemlerde yaratmış olması, hak ve batılın mücadelesinin bitmesini istememesinden kaynaklanmaktadır. Her dönemde batılı yaratarak mümin kullarının mücadele etmesini, kabiliyetlerini geliştirmesini ve böylece meleklerden dahi üstün hale gelmesini istemiştir. Hz. İsa (as) da, hayatından anlaşılacağı üzere kendi döneminde hakkın öncülüğünü yapan ve ömrü boyunca batılla mücadele veren Ulul-azm peygamberlerden biri olmuştur.

Tevhidi mücadele yolunda bize örneklik teşkil eden Hz. İsa, bir yandan Roma Devleti’ne hâkim olan şirk hegemonyasıyla diğer taraftan ise içlerinde bulunduğu İsrailoğullarıyla mücadele vermiştir. Üstelik Hz. İsa’nın öğretilerine tabi olan mü’min kullar Roma Devleti tarafından işkencelere uğratılmış, ateşlere atılmış, çarmıklara gerilmişlerdir. Baskılar ve işkencelerle yoğrulan bir dönemde, Hz. İsa, “Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat, bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekânlarda öğrendiğiniz inancı, bir gün çatılardan haykıracaksınız” diyerek o günlerde Müslüman olmuş bir avuç yiğide moral vermiştir.

Aynı sahnelerin dünya tarihi boyunca nice defalar yaşandığı, müminlerin; kendi zamanlarının zalimlerin nice eziyetler gördükleri dönemler hep varolagelmiştir.
Tevhit hakikatinin durdurulmaya, tevhidi haykıranların ise susturulmaya çalışıldığı, kuran öğretiminin yasaklandığı, toplu dua ve hatim programlarına polis baskınlarının gerçekleştiği, İslam ümmetininin yeniden ayağa kalkması için kurtuluş reçetesi sunan ve hakiki İslam’ı anlatıp insanları uyandıranların zindanlara atıldığı, kendi evinde bir araya gelip komşularıyla İslami hasbihaller yapanların evlerine polis baskınlarının yapıldığı, gerçek dini anlatarak insanları uyandıran Müslümanların çeşitli tehditler ve baskılarla susturulmaya çalışıldığı günümüzde de, Hz. İsa’nın öğretileri, tevhit erlerine ilham vermiştir.

Bugün de baskılarla, engellemelerle, zindanlarla, medyanın aleyhte yaptığı karalama kampanyalarıyla, sesimizi kısmak isteyen tüm batıl güçlere rağmen YILMADAN YORULMADAN anlatmaya çalıştığımız tevhit hakikati, yarınlarda doğudan batıya tüm dünyayı saracak ve bu hakikatin önüne hiç bir güç geçemeyecektir.
Hakkı haykırmasıyla ve bu uğurda zindana atılmasıyla bilinen Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin, uğruna 11 aydır zindanda kalarak bedel ödediği tevhit gerçeği, tüm baskılara rağmen engellenemeyecek ve bu din; çamurdan, kerpiçten ya da kıldan yapılmış ne kadar ev varsa girecek ve hakikatte en gür seda İslam’ın sedası olacaktır!..

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here