Ezher Üniversitesine Gitmem Hususunda Ne Tavsiye Edersiniz?

0

Temel İslami ilimlerle ilgili eğitim almış olmama rağmen kendimi geliştirmek maksadıyla Ezher Üniversitesine gitmeyi düşünüyorum. Bu konuyla alakalı bana ne tavsiye edersiniz? El-Ezher’e gitmem halinde sizce hangi bölümü tercih etmeliyim?

Bu soruyu soranı bilmiyorum. Hastayı görmeden doktor ilaç yazamaz. Bu durum da ona benzer. Benim gördüğüm; Ezher’de okuyan kimselerin gerek Arapça gerek İslami bilinç, kültür seviyesi konusunda ciddi bir altyapısı yoksa Ezher’den istifade edemez, boşuna gider. Böyle gidenler orada bol bol para harcıyor, millet de onları Ezher’de okuyor zannedip Allah için para veriyor, yardım ediyorlar. Onun bunun parası ile okuyorlar ve o paranın hakkını vermiyorlar. İki sayfa Kur’an bile ezberlemeyen, namaz bile kılmayan bir sürü Ezher talebesi var. Hadi bunlar olsa bile o kişide ilim merakı yok ve bu adam kalkıp Ezher’e gidiyor. Ezher’de bir şey olacağını zannediyor. Sen burada ne oldun da orada ne olacaksın? Burada bir şey olmayan adam, orada da bir şey olamaz.

İnsanlar her Ezher mezununu hoca zannediyorlar. Öyle bir şey yok, birçoğu namaz bile kılmaz. Oraya gitmeleri ilim merakından da değil. İmtihansız gidilebildiği için -üniversite imtihanı yok- sadece İmam Hatip mezunu olmanız yeterli. Eğer burada iyi bir altyapısı yoksa ben gitmesini tavsiye etmem ama iyi bir altyapısı varsa gerek Arapça gerekse İslam’ı bilinç noktasında davayı anlamış ise gidip hem bir ülke görmüş olur hem biraz da pratik Arapçası gelişirse gelişir. O da tabii aynı evde fusha konuşan bir Arap talebe ile kalırlarsa gelişir yoksa öyle yolda Arapça öğreneceğiniz yok. Yolda, kahvede, arabada Arapça öğrenilmez.

Onların konuştuğu ‘ammice’ denilen, halkın konuştuğu uydurukça bir Arapça, Kur’an Arapçası değil. O yüzden hiçbir şey anlamazsınız. İmam-ı Azam’ı getirseniz Mısırlının konuşmasından hiçbir şey anlamaz. Eğer oraya böyle boş boş gideceksen hiç boşuna gitmene gerek yok. Orada bir altyapınız olacak ve fusha konuşmayı bilen bir Arap talebe ile beraber kalırsanız pratik yapma imkânınız olur. Bu imkân da her talebeye nasip olmuyor. Öyle bir şeyin gerekliliğini de bilmiyor. Türkler, Türklerle beraber kalıyor ve akşama kadar Türkçe konuşuyorlar. Sen buraya niye geldin ki? Çünkü Arapça konuşmak zor ve sıkıntılı bir iş. Sürekli düşüne düşüne konuşmak kolay mı? Her kelime de zorlanıyorsun, her cümle de terliyorsun, kolay mı? Bir Türk’le Türkçe konuşmak daha kolay. O yüzden de gidenlerin çoğu hiçbir şeyi elde edemeden geri geliyor.

Hangi Bölümü Tercih Etmeliyim?

Bu söylediğim şartlara sahipse o zaman bölüm olarak da kendi istediği olabilir. Yani orada Usul var, Usulüd-din var. Önce buradaki ilahiyat gibi 2 sene boyunca her dalda birkaç ders okuyor, ondan sonra son 2 senede de bölüm seçiyor. Tefsir gibi, hadis gibi, kelam gibi bölümler var, onlardan da birini seçiyor. Bir de Şeria var, fıkıh bölümü. Bizimki oydu, İslam hukuku yani Şeriatı İslamiye. Bir de ‘Şeriatı vel-Kanun’ var. O da normal beşerî hukuk. Oradan çıkanlar avukat oluyor. Biraz İslam hukukunu, biraz da beşerî hukuku görüyorlar.

Bizim bölüm sadece İslam hukuku -Şeriatı İslamiye- hangisine meraklıysa işte tefsir gibi bir bölüme gitmek isterse o zaman ona girecek. Usulde üçüncü sınıftan itibaren mesela tefsiri tercih edecek. Tabi Ezher onu kabul ederse o şekilde bir tercih etme hakkı var.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here