Ebced Hesabı Nedir?

0
Ebced Hesabı Nedir?
Ebced Hesabı Nedir?

Alparslan Kuytul Hocaefendi “Ebced Hesabının İslam’da Yeri Var Mıdır?” sorusuna şu şekilde cevap verdi: ‘İslami ilimler içinde böyle bir ilim yoktur. Geçmişte de ne sahabe döneminde ne müctehidler döneminde ebced hesabını ilim ve sahih bir hesaplama yöntemi olarak gören alim yoktur.

Bediüzzaman Risaleler de Sikke-i Tasdîk-i Gaybî kitabında böyle ebced hesaplama yapar ama bunun ehli sünnette ilmi bir dayanağı yoktur. Bu hesaplama yöntemi bazen tutmuyor. Orada da burada bir elif olsaydı şöyle olurdu gibi birtakım yorumlar yapıyor. Ebced’in İslami bir kaynağa dayandığını söyleyemeyiz.

Zamanında buna benzer hesaplamalarla kıyametin tarihini verenler bile oldu. İşte kıyametle ilgi ayetteki harfleri toplayarak şu kadar sene eder demek ki filan tarihte kıyamet kopacakmış gibi. Hâlbuki Kur’an-ı Kerim “Gaybı Allah bilir” diyor. Sana kıyametten sorarlar, De ki; “Rabbim bilir”.dedi.
Sorunun tamamını okumak için;

Ebced Hesabının İslam’da Yeri Var Mıdır?

İslami ilimler içinde böyle bir ilim yoktur.Geçmişte de ne sahabe döneminde ne müctehidler döneminde ebced hesabını ilim ve sahih bir hesaplama yöntemi olarak gören alim yoktur.

Bediüzzaman Risaleler de Sikke-i Tasdîk-i Gaybî kitabında böyle ebced hesaplama yapar ama bunun ehli sünnette ilmi bir dayanağı yoktur. Bu hesaplama yöntemi bazen tutmuyor. Orada da burada bir elif olsaydı şöyle olurdu gibi birtakım yorumlar yapıyor. Ebced’in İslami bir kaynağa dayandığını söyleyemeyiz.

Yahudi kaynaklarına dayanıyor olma ihtimali yüksektir. “Elif Lâm Mim” Huruf-u Mukatta (kesik harfli) ayetleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den işiten Yahudi âlimlerinden Ebu Yâsir bin Ahtab, kardeşi Hüveylid ve bir kısım bilginler, ona giderek, “Sana ‘Elif, Lâm, Mim’ diye bir ayet indi mi?” diye sorar. Peygamberimizden “Evet!” cevabını alınca, o Yahudi alimleri “Senin ümmetinin ömrü kısa! (Bu harflerin ebced karşılığı rakamlarını söyleyerek) sonra Ey Yahudiler, ümmetinin ömrü 71 sene olan bir peygamberin ümmeti olur musunuz?” der ve sonra Peygamberimize dönerek: “Yanında bundan başka var mı?” derler. Efendimiz “Elif, Lâm, Mim, Sad!” “Başka!” Peygamber Efendimiz ebced hesabını kabul ettiği için değil, onların cahilliklerini yüzlerine vurmak ve hatalarını göstermek için “Elif, Lam, Ra…” “Başka…” “Elif, Lâm, Mim, Ra…” var dedi. Yahudi alimleri “Mümkündür bütün bu rakamların toplamı Muhammed’e verilmiş olsun. Bunların tamamı ise 743 yıldır, dediler. Oysa Efendimiz burada cahillik yapmayın demek istedi. Yoksa bu hesap “doğrudur, yapılabilir” demedi.

Ebcedi Delil Kabul Eden Tefsir, Fıkıh, Hadis Alimleri Var Mıdır?

Ebced’in ilmi bir dayanağı yok ama böyle bir hesaplama yöntemi Yahudilerde vardı. Peygamber Efendimizden böyle bir şey bilmiyoruz. Ve gelmiş geçmiş bunca âlim, müctehidler, müffesirler, muhaddisler böyle bir hesaptan bahsetmiyorlar. Bu yüzden bunun ilmi bir dayanağı yoktur.

Bediüzzaman risaleler de bu tür hesaplamalar yapıyor. Mesela nur kelimesinin geçtiği ayetleri, o ayetteki harfleri bir yerden bir yere kadar alıyor, harflerin rakamsal karşılıklarını topluyor ve risale-i nurların basıldığı, çoğaldığı hatta çoğaltılmaya başladığı tarihe denk geliyor gibi birtakım hesaplamalar yapıyor. Bazen de bunun tutmadığı zamanlar oluyor. Bazen de burda bir elif olsaydı şöyle olurdu gibi şeyler söylüyor, keşke söylemeseydi. Çünkü bu ilmi bir delil değildir.

Zamanında buna benzer hesaplamalarla kıyametin tarihini verenler bile oldu. İşte kıyametle ilgi ayetteki harfleri toplayarak şu kadar sene eder demek ki filan tarihte kıyamet kopacakmış gibi. Hâlbuki Kur’an-ı Kerim “Gaybı Allah bilir” diyor. Sana kıyametten sorarlar, De ki; “Rabbim bilir”.

Cibril hadisinde Cebrail Aleyhisselam insan kılığında gelip “kıyametten haber ver” dedi. Efendimiz bu konuda soru sorulan sorandan daha alim değildir, dedi. Yani ben de senden fazla bilmiyorum, dedi. Bu neyi gösteriyor; demek ki böyle hesaplarla tarih verilemez. Ebced hesabının İslam’da bir yeri yoktur, ilmi bir delile dayanmaz.

 İddiası olan varsa ispatlasın. Zaten Kur’an’da da hadislerde de böyle bir şey yok. Sahabe devrinde, müçtehidler döneminde hangi müctehid böyle bir hesaplamadan bahsetmiş, göstersinler.

Programın tamamını izlemek için;

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here