Sonsuz Evrenin Yaratıcısının İnsan ile Uğraşması Çelişki Midir?

0
Sonsuz Evrenin Yaratıcısının İnsan ile Uğraşması Çelişki Midir?
Sonsuz Evrenin Yaratıcısının İnsan ile Uğraşması Çelişki Midir?

Alparslan Kuytul Hocaefendi, tefsir dersi sonrası “Sonsuz evreni bir yaratıcının yarattığını düşünürsek aynı yaratıcının insan kadar küçük bir varlıktan itaat beklemesi, insan ile uğraşması çelişki değil midir? (Bir Ateistin Sorusu)” sorusunu cevapladı.

Değildir. Devlet de büyüktür ama her ferdinin eğitimiyle uğraşıyor. 80 milyonu okula çağırıyor. Hepsiyle ilgili kararları alıyor v.s.

 İnkarcılığın Geliştirdiği Saçma Bir Mantık

Allah Azze ve Celle’nin büyüklüğü insanla ilgilenmemesini gerektirmez. Bu Aristo kafasıdır. Aristo: ‘Allah o kadar yüce, o kadar yücedir ki insanla ilgilenmez.’ demişti. Güya Allah’ı yüceltiyor. Aslında bu laiklerin bir mantığıdır. ‘Allah çok yücedir, insanla ilgilenmez. İnsana kitap da göndermez, peygamber de göndermez.’ Aslında inkarcılığın geliştirdiği saçma bir mantıktır.

Allah’ı Büyük Yapan Her Şeye Hükmetmesidir

Allah’ın yüce olması; sonsuz yaratabildiğindendir. Sonsuz yarattıklarının rızkını verebildiği içindir. Sonsuz varlıklardan haberdar olduğu içindir. Sonsuz varlıkların taleplerini karşılayabildiği içindir. Allah’ı büyük yapan budur. Bu kadar varlıkların rızkını veriyor mu? Veriyor. Onu niye sormuyorsun o zaman? Bu kadar yüce bir yaratıcının insanın rızkıyla uğraşması, insana rızık vermekle uğraşması çelişki değil midir? O zaman onu da öyle sor. Onu (rızık veren olduğunu) niye sormuyorsun?

Büyük olmanın gereği Allah’ın her şeye hükmetmesi gerekir. Allah’ın kudreti ve ilmi, sınırsız ve sonsuzdur. Allah için insanla ilgilenmek zor değil ki! Allah çalışmıyor ki! Bu soruda gizlice ya da bilmeden Allah’ı insana benzetme olayı vardır. Yani bu kadar yüce olan Allah, basit bir insanla uğraşır mı? Sanki Allah uğraşırken yoruluyor, uğraşıyor, çalışıyormuş gibi. Allah insan değil. Allah çalışmıyor, yorulmuyor. “Ol!” diyor, oluyor.

Eğer Allah, çok yüce olduğu için insanla ilgilenmeyecek olsa o zaman eksiklik olur. Allah eksikliği kabul etmez. Yücelikle, büyüklükle küçüğün haliyle ilgilenmemek, birbirine zıttır.  Büyük küçükle de ilgilenir. Küçükle ilgilenmeyen büyük, büyük değildir. Büyüklük bunu gerekli kılar. Eğer Allah Azze ve Celle yarattığı insan denen varlığı, kendi yaratmış, sonra da ilgilenmiyor. O zaman Allah’ın eksik olması gerekir. Demek ki yapamıyor, edemiyor, yorulmuş. Bu düşünülemez.

Sürekli yaratmaktadır, yorumladığı meydandadır. Sürekli rızkımızı vermektedir, yorulmadığı meydandadır. Büyüklük her şeyi kontrol altına almayı gerekli kılar. Eğer diyelim ki devlet büyüktür ama bir kişiyi kontrol altına alamıyorsa o zaman nasıl büyüktür?  O zaman demezler mi: “Sen nasıl büyük devletsin? Bak, bir kişiyi kontrol altına alamıyorsun! Hani büyüktün?” Allah’a da böyle derler.

Nasıl Olur Da Allah, En Kıymetli Varlık Olan İnsanla İlgilenmez? İnsan, Allah’tan Gelen Bilgiye Muhtaçtır!

Allah eğer insanla ilgilenmese, insana bakmasa o zaman: “Nasıl büyüksün Ya Rabbi? Bizimle hiç ilgilenmiyorsun. Bize ne bir peygamber gönderiyorsun, ne bir kitap gönderiyorsun. Bu nasıl büyüklük? ” Ve insan Allah’ın halifesi. Allah katında en kıymetli varlık.

Allah bir mikropla bile ilgileniyor. İlgilenmezse ne olur? O mikrop dünyayı kaplar. Allah kediyle, köpekle, fareyle ilgileniyor, solucanla ilgileniyor. Taşla ilgileniyor, tabiatla ilgileniyor. Bütün yıldızlarla, galaksilerle ilgileniyor. Eğer o yıldızlarla, galaksilerle, gezegenlerle ilgilenmezse bunlar çarpışır. Eğer dünyadaki varlıklarla ilgilenmezse bu mikroplar, şunlar bunlar, öyle bir çoğalır, öyle bir çoğalır ki, insana hayat kalmaz. Allah, cansızlarla ilgilenmek zorunda. Yoksa hayat kalmaz, düzen bozulur!

Allah düzenin devamı için cansızlarla, hayvanlarla, mikroplarla ilgileniyor. Nasıl olur da en kıymetli varlık olan insanla ilgilenmez? Nasıl olur da ‘Halifem’ dediği insanla ilgilenmez? ‘Halifem’ diyor. ‘Benim vekilimsin!’ diyor yani.

Melekler Allah’ın vekili değil, hayvanlar değil, gökler değil, yeryüzü değil. Allah’ın vekili kim? İnsan. Allah mikropla -mikrop Allah’ın vekili değil- bile ilgileniyor. İnsan Allah’ın vekili, Allah insanla nasıl ilgilenmez? Nasıl ondan itaat beklemez, nasıl ona yol göstermez, kitap göndermez, peygamber göndermez?

İnsanın peygambere, kitaba ihtiyacı var. Yoksa nefsine göre yaşar. Şeytanın dediği gibi yaşar. Onun için insanın peygambere, vahye ihtiyacı var, kitaba ihtiyacı var. Kendisi istikamet tutturamıyor.

Yollar çoktur. Önümüzde sonsuz yol var, hangisi doğru, nereden bileceğiz? Bilgi, mutlak doğruyu bilen, sonsuz ilim sahibi olan Allah’tan gelmezse kendimiz istikameti tutturamayız.

Bir meselede doğru istikameti tutturabilsek diğer meselede hata ederiz. Her meselede sonsuz yol var, sonsuz mesele var. İnsan her seferinde istikameti nasıl tutturacak? O yüzden insan, Allah’tan gelen bilgiye muhtaçtır.

Allah Azze ve Celle işte kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor. İnsandan da itaat bekliyor. Neden? Çünkü Allah’ın halifesi. Allah ona kıymet veriyor.

Allah’ın İnsandan İtaat Beklemesi, Allah’ın Hakkıdır

Allah, insan akıl vermiş, nefis vermiş, imtihan için bu dünyaya getirmiş. Eğer ona emir göndermezse, bir şeyleri emretmezse, bir şeyleri de yasaklamazsa o zaman neye göre onu imtihan edecek? Neye göre cennete veya cehenneme koyacak? Bazı şeyleri emredecek ki, yapan yapmayan ortaya çıksın. Bazı şeyleri de nehyedecek, yasaklayacak ki yapanlar ortaya çıksın. Mümin ile mücrim ayrılsın, muttaki ile fâsık ayrılsın, kâfir ile müslüman ayrılsın. Onun için bu hükümleri, bu peygamberleri gönderdi.

Allah’ın insandan itaat beklemesi, Allah’ın hakkıdır. Her şeyi idare eden O’dur. Tüm mahlukat onun emrindedir. En değerli varlık insan, insandan çok değersiz olanlarla bile ilgileniyor. Rızkını da veriyor, onlara bir hayat şekli tanzim ediyor, tayin ediyor. Maymuna diyor: “Sen söyle yaşayacaksın.” Arıya diyor: “Sen böyle yaşayacaksın.” Kediye, köpeğe diyor: “Böyle yaşayacaksınız.” Yıldızlara diyor: “Siz de şöyle yaşayacaksınız.”Her şeye, mikroba varana kadar bir yaşam tarzı tayin etmiş. Onlar Allah’ın dediği gibi yaşıyor. İnsanın da öyle olması gerekir.

Allah, insandan değersiz olanlara bile hükmediyor, onlara bir hayat şekli tayin ediyor. Onlara kanunlar koymuş, ona göre yaşıyorlar. İnsana kanun koymazsa olur mu? İnsan en kıymetli varlıktır.

İnsanla İlgilenmek Allah’ı Küçültmez. İlgilenmezse, Allah İçin Eksiklik Olur

Kalbe vesveseler gelir, ‘acaba Allah, her şeyle ilgilenemiyor mu?’gibi. Kudretinden şüphe edilir, ilminden şüphe edilir. Bunlardan dolayı Allah’ın insanla da ilgilenmesi gerekmektedir.

İnsanın Allah’a itaat etmesi, Allah’ın insandan itaat beklemesi Allah’ın hakkıdır. İnsanın da vazifesidir. İnsanın rızkını veren Allah Azze ve Celledir. Elbette ki bizi yaratan, rızkımızı veren Allah, bizden itaat bekleme hakkına da sahiptir.Bu bizim iyiliğimiz içindir. İnsanın kendisi sıratı müstakimi bulamıyor. Yukarıda da bahsettiğim gibi, her meselede sonsuz yol var; hangisi doğru acaba? O yüzden Allah Azze ve Celle insana yol gösteriyor. Bunlar sanıyorlar ki, Allah insandan itaat bekliyor, yani ibadet bekliyor. ‘Sanki Allah’ın buna ihtiyacı mı var?’ gibi. Haşa, Allah’ın ihtiyacı yok. İnsanın, İnsanca yaşayabilmesi için Allah’a itaat etmeye ihtiyacı vardır.Yoksa Allah’ın o kadar çok varlıkları var ki…Yıldızları sayamıyoruz. Zaten hepsi Allah’a itaat ediyor. Hepsi Allah’ın dediği gibi yaşıyor. 200 milyar galaksi, şimdiki teleskoplarla görülebilen. Sayısını Allah bilir. Şu gördüğümüz uzaydaki galaksilerin sayısı. Paralel uzay olduğundan bahsedilmektedir. Başka uzayların olduğundan da bahsedilmektedir. Son yıllarda paralel uzay teorisi ortaya atıldı. 200 milyar galaksi. Her galakside, bazısında 100,bazısında 200 milyar, bazısında da 300 milyar yıldız var, yani güneş. Bu yıldızların etrafında dünya gibi gezegenler var. Bu gezegenlerin etrafında ay gibi uydular var. Bakınız. 200 milyar galaksi. Her galakside 200-300 milyar yıldız. Bunların etrafında gezegenler, uydular. Aralarında trilyon trilyon kilometre mesafeler. Böyle bir kâinatı aklınız alıyor mu? Bunu akıl alamaz. Kâinattaki varlıkların hepsi, “Sebbeha lillêhi mê fissemêvêti velard” “Göklerde ve yerlerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder.”(Hadid, 1) YaniAllah’ın, insanın ibadetine ihtiyacı yok. Ama insanın Allah’a ibadet etmeye ihtiyacı vardır. Yoksa insan, hayvandan daha aşağı bir hayat yaşayabilmektedir.

‘Allah bu kadar yüce neden insanla ilgileniyor?’ Yüce olduğu için! Yüce olduğu için!

Yücelik, bütün yarattıklarıyla ilgilenmeyi gerektirir. Bir baba tüm çocuklarıyla ilgilenmek zorunda değil midir? Bir anne birine baksa diğerine bakmazsa olur mu? Babanın annenin her çocuğuyla ilgilenmesi bir eksiklik midir, bir gereklilik midir? Bir şeref midir, bir zulmüdür?  Elbette ki şereftir, elbette ki gerekliliktir.

Allah içinde aynı şekilde. Allah eğer bizimle ilgilenmezse o zaman yemek de vermez.‘Efendim, bizden niye itaat bekliyor? Yalnızca rızkımızı versin, başka bir şeye karışmasın.’Sen hizmetçi bir Allah istiyorsun, kusura bakma, Allah hizmetçi değil kardeş. Sen hizmetçi bir Allah istiyorsun. Rızkını versin, başkada bir şeye karışmasın.

Allah hizmetçi değil. Allah, el Hakim’dir, her şeye hükmeder. Bu Allah’ın hakkıdır. Her şey O’nundur. Her şey ona itaat etmelidir.

Devlet, 80 milyondan itaat bekliyor, bak. Kendileri mi yaratmış bizi? Yok. Rızkımızı devlet mi veriyor, Allah mı veriyor? Allah veriyor. Ama 80 milyondan itaat bekliyor. Devletin başındakilerde bizim gibi insan değil mi? Sanki onlar (devletin başındakiler) başka bir varlık. Sen de benim gibi insansın be. Şu memlekette yaşayanların birçoğu, şu devleti idare edenlerden çok daha zeki, çok daha bilgilidir. Buna rağmen devleti idare eden 80 milyondan, kendilerinden daha zeki ve daha bilgili insanlardan itaat bekliyorlar.

Bu Soruyu Soran Ateist! Neden O Devleti İdare Edenlere Bir Şey Demiyorsun?

Neden onlara demiyorsun:“Koskoca devlet! Bir insanla mı uğraşıyor? Trafikte, kırmızı ışıktan geçmiş ceza, yok maske takmadı, ceza, yok şöyle oldu, ceza. Koskoca devlet! Bununla mı ilgileniyor? Niye devlete bu sözü söyleyemiyorsun?

İzlemek için;

Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin güncel, siyasi, fıkhi, ilmi sorular hakkında vermiş olduğu cevaplara alparslankuytul.com resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here