ALPARSLAN KUYTUL HOCAEFENDİ’DEN CÜBBELİ AHMET HAKKINDA ZARURİ AÇIKLAMA

0
Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Cübbeli Ahmet Hakkında Zaruri Açıklama
Alparslan Kuytul Hocaefendi’den Cübbeli Ahmet Hakkında Zaruri Açıklama

Ne Olduğunu Ortaya Çıkarmadan Allah (cc) Kimsenin Canını Almaz

İmani ve vicdani mes’uliyetim gereği belirtmek zorundayım ki;

Cübbeli’yi her gün televizyona çıkaran güçler, onun diliyle sistemi ve derin devleti meşru göstermek hatta sevdirmek, muhalif bazı gruplar hakkında muhbirlik yaptırarak bitirmek istedikleri gruplara operasyon yapılmasını sağlamak, onun desteği ile tarikat ve cemaat düşmanlığını güçlendirmek, ona mevcut sistem taraftarı konuşmalar yaptırarak İslâmi camiada rejime muhalefeti bitirmek ve Kemalizmi sevdirmek istemektedirler.

Cübbeli, Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde konuşmak caiz değil” derken kendini hâkim güçlere sevdirmek istemekte, İslami camiadaki bakışı değiştirme görevini yerine getirmekte ve herkesin eleştirilebileceği gerçeğini görmezden gelmektedir. İyi niyetle olmayan ve ilmi delillere dayanmayan her aleyhte konuşma “eleştiri” sayılmasa da her iyi niyetli ve ilmi eleştiri aslında bir yönüyle “aleyhte konuşma” sayılır. Bu durumda bir kimse Mustafa Kemal’in yaptıklarını eleştirdiğinde onun aleyhinde konuşmuş olduğu için haram işlemiş mi olacaktır? Herkes için caiz olan “eleştirilebilme” neden Mustafa Kemal için caiz olmasın? İslâm’a göre aleyhinde konuşulması caiz olmayan, eleştirilemeyen yani hatasız olan sadece Allah ve Resulüdür. Ayrıca haramları ve yanlışları eleştirmek ise her Müslümanın vazifesidir.

Bu sözü söyleyen Cübbeli;

  • Derin devlette dinsizlerin de olduğunu söylediği halde buna rağmen onlara dua eden ve: “Derin devlet lazımdır, Allah onlara zeval vermesin” diyen
  • Darbeci, gizli talimatlarla insanlara zulümler yaptıran, insan kaçıran ve faili meçhul cinayetlerin faili olan; Emniyete, hâkim ve savcılara talimatlar veren ve anayasal bir kurum olmayıp gizli ve gayr-ı meşru olan derin devleti meşru ve iyi gösteren 
  • Önce “selefi dernekler silahlanıyor, savcılık beni çağırırsa hepsini açıklarım” diyerek İslami gruplar aleyhinde muhbirlik yapacağını söyleyen, şahit olmadığı halde şahitlik yapmaya kalkan, kendisine bu bilgileri verenlerin amaçlarının ne olduğunu, bu bilgileri neden yetkililere götürmeyip Cübbeli’ye getirdiklerini anlamazlıktan gelen, çok sevdiği derin devletin verdiği her habere inanan, suçlu-suçsuz binlerce insana operasyon yapılmasını sağlamaya çalışan, ortalığı karıştırarak İslam düşmanlarının amacına hizmet eden, sonra da tepkiler gelince kendisine muhbir denmesin diye “bunları başkasından duyduğunu” söyleyip suçu başkasının üzerine atan
  • Hâkim güçlere teslim olan, Müslümanları hâkim güçlerin istediği şekilde yönlendiren ve Mustafa Kemal konusunda dün söylediklerinin bugün tam tersini söyleyen
  • Ne olduğunu herkesin bildiği ve “Tüm tarikatların ve cemaatlerin kökünü kazıyacağız” diyen Doğu Perinçek’e “kardeşimiz” diyen
  • Nal-ı Şerif, yanmaz kefen, Saç-ı Şerif suyu, tek ciltte Buhari” gibi satışlar yapan, dini kullanarak birçok satış yaptığı ve bunlarla büyük bir servet biriktirdiği halde din düşmanları tarafından bu yönleri hiç gündeme getirilmeyen, şimdilik işlerine yaradığı ve onların istediklerini söylediği için onlar tarafından korunan, her gün televizyona çıkarılan ve reklamı yapılan
  • Sağlam kaynaklara dayanmadan, araştırmalar yapmadan, uydurma rivayetlerle onlarca kitap yazarak zengin olan
  • İslam’a ve Ehl-i Sünnet inancına uymayan aşağıdaki sözleri söyleyen;

“Nakşibendi tarikatının Halidi kolundanım diyenleri kabirde azap melekleri bırakırlar”,[1]  

“Mahmut Efendi Azrail’e eliyle dur işareti yaptı ve ‘ben şimdi gelmek istemiyorum’ dedi”[2]

“Zuhuratta görüldüğüne göre Allah (cc): ‘Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm’ dedi”[3]

“Hadis zayıftır, sahihtir, hangi kitaptadır, bu işleri sakın karıştırmayın, sizi hiç alakadar etmez, siz hocalar size ne anlattı ona bakacaksınız”[4]

“Ya gavs dediğin zaman Abdulkadir Geylani havada, denizin ortasında hemen gelir, kurtarır”[5]

“Bütün diriler hayatını Peygamberimizden alıyor”[6]

“Erkeklik uzvunun güçlenmesi için şu ayetler ve şu ismi şerifler okunur”[7]

“Gökten indirilen bir kâğıtta olan salavatı bir kez söyleyen Kur’an-ı Kerim’i 6 defa hatmetmiş gibidir.”[8]

“Cebrail (as), vahyi Allah’tan değil bir perde arkasından Peygamberimizden alıyor, geri O’na veriyor.”Diyen [9]

  • Kur’an’a ve sahih hadislere aykırı, uydurma hadisleri ilim ve akıl süzgecinden geçirmeden sahih hadis diye anlatan
  • Doğrularla yanlışları birbirine karıştıran, ilmi muhakemede bulunmadan her okuduğunu doğru kabul edip anlatan ve yazan, birçok hurafeyi din diye anlatarak ve yazarak insanların itikadını bozan ve bid’atleri çoğaltan Cübbeli ’nin kitaplarını basmak, satmak ve ilmi araştırma maksadı dışında satın almak caiz değildir.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=nNKeLVskQ_g&ab_channel=Ger%C3%A7ekvsSahte%C4%B0slam

[2] https://youtu.be/qtSgGSk8pJY

[3] https://youtu.be/Hsxfo2KrYvQ

[4] https://youtu.be/2Ibe8yzxhCM

[5] https://youtu.be/3KNZ-ckSKQg

[6] https://www.dailymotion.com/video/xz75as

[7] https://youtu.be/TjExKvPGR8U

[8] https://www.youtube.com/watch?v=XVm2XNkrt1Q&feature=youtu.be&ab_channel=FoucaultPendulum

[9] https://youtu.be/UIwOG2RKHbo

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here