GELİN LA İLAHE İLLALLAH DİYELİM

0

Alparslan Kuytul Hocaefendi‘nin 1995 yılında yapmış olduğu “KELİME-İ TEVHİD” konulu dersinden alıntıdır.

La ilahe illallah vardır, bütün fikirleri değiştirir, insanın zihninde inkılaplar meydana getirir.La ilahe illallah vardır, insanın hayatında hiçbir şeyi değiştirmez, bütün fikirlerini aynen muhafaza eder. La ilahe illallah vardır, insanın bütün hayatını 24 saatini yeniden değiştirir La ilahe illallah vardır, ailesinde inkılaplar meydana getirir. La ilahe illallah vardır toplumunda inkılaplar yapar, la ilahe illallah vardır kendi şahsında bile inkılaplar yaptırmaz.

La ilahe illallah kelimesi, ilk duyanların zihinlerinde kafalarında bir inkılap meydana getiriyordu. Ondan sonra bütün hayatını değiştiriyordu. Ne zaman ki La ilahe illallah bu şekilde anlaşılmaz oldu o zaman ne hayatı değiştirdi ve ne de toplumun hayatını değiştirebildi. Bütün peygamberler, bütün peygamberlere iman eden insanlar, bir tek bu kelimeye iman etmişlerdi. La ilahe illallah kelimesi, Müslümanların bütün hayatlarını bütün ailelerini bütün toplumlarını devletlerini, bütün her şeylerini değiştiriyor ve onları bir potoya sokuyordu. Bambaşka bir şekilde yeniden şekiller veriyordu Müslümanlara.Cahiliye Devri’nin bütün kalıntılarını üzerlerinden atıyorlardı.Karanlıktan kurtuluyorlardı.

Bu kadar karanlıklar içerisinde olan insanlığın kurtarılması için Allah, bir kelime gönderdi.Bütün peygamberlerin söylediği şey, tek bir kelimeydi “Geliniz, la ilahe illallah deyiniz. Eğer la ilahe illallah derseniz kurtulacaksınız, hem dünyanız hem ahiretiniz  kurtulacak.”Çünkü onlar la İlahe illallahı öyle anlıyorlardı.La ilahe illallah demek, bir hayat sistemiydi, sadece bir kelimeden ibaret değildi. La ilahe illallah davasının ortaya sürüldüğü günlerde insanlık ne kadar karanlık içerisinde ise vallahi bugün ondan çok daha karanlıklar içerisindedirler.Bugün Mekkeli müşriklerin bile yapmadıkları yapılmaktadır.

İnsanlık Mekke’deki müşriklerden çok daha aşağı bir duruma indirilmiştir. Ancak bugün insanlığın hayatını değiştirecek olan la ilahe illallah kavramı ortada yoktur. Allah azze ve celle la ilahe illallah ile insanların hayatını değiştirmek istemişti.Devlet düzenini bu kelime ile değiştirmek istemişti. Fakat bugün müslümanlar bu kelimeyi söyledikleri halde hiçbir şey değişmiyor. Çünkü bugünün Müslümanı, mirasçı Müslümandır.Anasından babasından gördüğü şekilde Müslümandır. Halbuki ashabı kiram ise böyle değildi.Ashabi kiram İslama girerken ne yaptığının farkındaydı.Onlar yalnızca Kur’an’dan ilham alıyorlardı.

 

Sahebe islam’a girdiği anda bütün hayatını değiştirmek azmiyle giriyordu. Ama bugün zaten atadan öteden Müslüman olduğu için Müslüman, hiçbir hayatında değişiklik yapma arzusuyla girmiyor İslam’a. Yine eski Müslüman olarak kalmaya devam ediyor. Müslüman oluyor la ilahe illallah diyor, namaz kılıyor fakat hayatımda hiçbir değişiklik olmuyor. Halbuki bir avuç Müslüman bütün dünyayı değiştirmişti.  Bir avuç sahabi bütün dünyayı la ilahe illallah kelimesi ile değiştirmişti. Halbuki bugün dünyada 1 milyar müslüman var, neden dünyayı değiştiremiyorlar? Ve neden şu anda müslümanlara yapılan zulümlerin önünü alamıyorlar? Kendi hayatlarını değiştiremedikleri için dünyayı degiştiremiyorlar.

 

İnsanlar La ilahe illalahı hayatlarına almalıydı, hayatlarını değiştirmeliydi ama insanlar la ilehe illallahı hayatlarından çıkardı. La ilahe illallahın hayatlardan çıkmasından, Allah’ın hükmü olmadığından dolayı insanların kanunları geçerli olduğundan dolayı içki fabrikaları kurulduğundan dolayı her sene trilyonlarca lira trafik kazalarında kaybolmaktadır. Her sene binlerce aile boşanmaktadır, toplumda aile huzuru kalmamaktadır. Bunlar maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır. Bunlardan kurtulmak istiyorsanız gelin İslam’a. Gelin La ilahe illallah deyin!

Allah’tan daha iyi bilemezsiniz, Allah’tan daha iyi insanları tanıyamazsınız. Siz daha kendinizi bile tanıyamıyorsunuz. Hala kendiniz hakkında bilmediğiniz yığınla mesele var, siz bu kadar aciz durumdayken insanları idare etmeye kalkıyorsunuz.

70 yıldan beri Avrupa’ya kuyruk olmaya çalışıyorsunuz neyi halledebildiniz? Neyi halledebildiniz? İkinci Dünya Savaşı’na girmediğiniz halde, Almanya o savaşa da girdiği halde, yerle bir olduğu halde bugün Almanya dünyanın ikinci büyük devleti durumundadır. Siz ise Osmanlı’nın torunlarısınız, Osmanlı’nın artıkları Türkiye’de 10 kat daha fazla ederdi nerede onlar? Osmanlı’nın bıraktığı miras üzerine kurdunuz devletinizi. Hani nerede onlar? İkinci Dünya Savaşı’na girmediğiniz halde hala yerinizde sayıyorsunuz. Çünkü siz la ilahe illallahı terk ettiniz. Ama Avrupa ise kendi dinine bağlandı. Kendi dinine bağlandı ve insanlarına hedef gösterdi.

Geliniz la ilahe illallah deyiniz. O zaman hem yeni kurulan Türki Cumhuriyetlerin başına baş olacaksınız hem de başka milletlere belki baş olacaksınız ve İslam’ın kendinize baş tacı yapmış olacaksınız.Hem dünyanızı hem ahiretinizi kurtaracaksınız.

Konulu Dersin tamamını dinlemek için;

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here