Özgürlük simgeli atkı ile yürümek suç mu?

0

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ: ÖZGÜRLÜK YÜRÜYÜŞLERİ

9 aydır haksız bir şekilde tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin sevenlerinin öncülük etmesiyle Adana/ Atatürk Caddesi’nde başlanılan özgürlük yürüyüşleri kısa sürede tüm Türkiye’nin gündemine oturmayı başardı.

ATKI İLE YÜRÜYENLERE GÖZALTI ENGELİ

34 gündür her gün şehirlerin merkezi yerlerinde eylem maksatı olmaksızın gerçekleştirilen ve çevreye olumsuz hiçbir yönü görülmeyen yürüyüşlere haksız bir şekilde engelleme olduğu ve atkı takanların hukuksuzca gözaltına alındığı haberleri ardarda geldi.

Bazı şehirlerde Emniyet teşkilatı tarafından bayan- erkek yaşlı- çocuk ayrımı yapılmaksızın yolda özgürlük simgeli atkı takarak sessizce yürüyen kişilerin haksızca gözaltına alındığı bilgileri hem şaşırttı hem de hukuk nerede dedirttirdi.

EMNİYET TEŞKİLATINI RAHATSIZ EDEN O “ATKI”NIN KRİMİNAL İNCELEMESİ

Emniyet teşkilatının gördüğü yerde çıkartılmasını istediği o atkının üzerinde bulunan tüm detaylar fotoğrafları ile birlikte aşağıdaki gibi;

İlgili atkı yaklaşık 15×50 cm ebatında sağ tarafında Türk bayrağı, orta kısımda beyaz üstünde “Alparslan Kuytul’a Özgürlük” yazısı, sol tarafta Alparslan Kuytul’un remi ile arka sağ ve sol taraf gri olmakla birlikte orta taraf beyaz üzerine “ÖNCÜ NESİL HOCASININ YANINDA” ibaresi yer almaktadır.

EMNİYET’İN ATKI SEBEBİYLE ŞAHISLARI GÖZALTINA ALMASI HUKUKİ Mİ?

Furkan Gönüllülerinin son günlerde yaşadığı bu uygulamalarla ilgili olarak yapılan hukuki araştırmalar sonucunda edinilen bilgiler şöyle;

•Polis, kimlik sorma yetkisine sahiptir. Özel eşyaya el koyma hususunda ise ancak hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri özel eşyalara el koyma yetkisine sahip olabilir. Bunun haricinde kişisel hak ve hürriyeti kısıtlama hakkı kimse de yoktur.

•Ortada haklı bir gerekçe yokken polis, bir kimsenin yolunu kesip suç unsuru teşkil etmeyen Özgürlük simgeli atkıların çıkarılmasını isteyemez. Eğer bir kişinin atkısının çıkarılması istenirse kişi buna karşı çıkabilir ve neden çıkarması gerektiğini sorabilir.

•Ayrıca polis, suç teşkil etmeyen atkının çıkartılmasında ısrarcı olur veya kişiye zor kullanırsa, kişi bu durumda savcılığa gidip polisler hakkında suç duyurusunda bulunma hakkına da sahiptir.

İlgili anayasa maddesi aşağıdaki gibi;

Özel hayatın gizliliği ve korunması

A- Özel hayatın gizliliği

MADDE 20. – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

(Değişik: 3.10.2001-4709/5 md.) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merci kararı 24 saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

ÖZGÜRLÜKLER KURAL, YASAKLAMALAR İSTİSNADIR

Özgürlükler kural, yasaklamalar ise istisnadır. Eğer anayasa ve kanunlarda bir hakkı yasaklayan ya da kısıtlayan bir hüküm söz konusu değilse bu durum o hakkın serbest olduğu anlamına gelir.

Emniyet’in 15×50 cm ebatında ki Özgürlük Atkısına karşı bu hukuksuz tavrının asıl sebebi ise merak konusu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here