“Seni İstemiyorum” Cümlesi Nikaha Zarar Verir Mi?

0

Bir kimse normal halde eşine seni istemiyorum derse nikâha zarar verir mi?

-Hayır. Nikahın düşmesi için talakın gerçekleşmesi için kullanılan lafız ya sarih olacak ya kina-i olacak. Sarih lafız da açık bir kelime kullanılacak mesela ‘boşsun’ ya da ‘seni boşadım’ gibi açık lafız bu, bu şekilde olduğu zaman talak gerçekleşir. Kina-i lafızlarla da gerçekleşir, kina-i lafızlar da kalbine göre kalbinde ne varsa ona göre niyetine baktığımız lafızlar mesela adam karısına ‘babanın evine git’ diyor bunu söylerken ‘git yani birkaç gün git, seni gözüm görmesin, biraz sakinleşeyim ondan sonra gel’ manasında söylediyse bu kina-i lafız olduğu için burada talak gerçekleşmez.

Çünkü orada niyetine bakıyoruz sarih lafızda niyetine bakmıyoruz, boşsun dedi mi boştur, yok ben şaka yaptım, yok bilmem başka bir şeyi kastettim bunlar kabul edilmez, lafız sarih olduğu için, açık olduğu için ama kina-i lafızlarda niyete bakılır çünkü lafız açık değildir. Şimdi bu sarih lafız değil, burada ‘seni istemiyorum’ demiş yani sarih lafız değil boşadım dememiş boş kelimesini kullanmamış, talak lafzını kullanmamış kina-i lafız sayabilir miyiz?

Yani bir bakış açısıyla kina-i lafza benziyor burada niyetine bakılır, ancak niyetine de bakmadan evvel kullanılan lafız geçmiş zaman sigasıyla mı, gelecek zaman sigasıyla mı? Burada ‘seni istemiyorum’ diyor. “İstemiyorum” bu şimdiki zaman ifadesidir ama talakın gerçekleşmesi için geçmiş zaman ifadesi ya da ismi fail ile kullanması gerekir, yani mesela ‘babanın evine git’ emir ifadesiyle de olabilir ‘git’ diyor o kesin bir ifadedir. ‘Babanın evine git’ burada neyi kastettiğine bakarız çünkü ifade kesindir eğer boşama niyetiyle bunu söylüyorsa, boşanmayı kast ettiyse boşanma gerçekleşir.

Bire niyet ettiyse bir talak gider, ikiye niyet ettiyse iki talak gider, üçe niyet ettiyse üç talak gider. Ama burada ‘istemiyorum’ diyor ‘sen istenmeyensin’ dese orada niyetine bakarız yani istenmeyensin derken neyi kastettin yani boşanmaya mı kastettin, neyi kastettin?

Fakat burada “seni istemiyorum,” diyor istemiyorum ama boşanmayı bile kasetse boşama bu söz ile gerçekleşmez, istemiyorum ama hemen de şu anda boşanalım, seni boşadım manasını olamaz, istemiyorum şu anda boşadım manasında görülemez bu ifade, istemiyorum evet istemiyorum yani artık ayrılalım gibi ama henüz daha ayrılma gerçekleştirilmemiştir bu ifade ile kina-i lafız bile saysak bu ifade ile boşanma gerçekleşmez çünkü istemiyorum ve ileride seninle ayrılmak istiyorum gibi ileriyi kastediyor, ileriyi kastettiği zaman boşanma gerçekleşmiş olmaz. Mesela bir insan karısına ‘seni boşuyorum’ ya da ‘seni boşarım’ derse boş olmaz ‘boşsun’ dedi mi ya da ‘boşadım’ dedi mi boş olur, ya ism-i fail kullanacak ya da geçmiş zaman ifadesi kullanacak ‘boşadım’ o zaman boş olur ‘boşarım’ gibi bir ifade ile gelecek zaman ifadesi kullanırsa bununla boş olmaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here