YARGIDA SKANDAL| Başkasına Ait Bir Konuşmadan Dolayı Alparslan Kuytul Hocaefendi’ye Dava Açıldı

0

Bilindiği üzere Alparslan Kuytul Hocaefendi, hayatı boyunca hayırlı hizmetlere öncülük etmesine rağmen, birtakım güçlerin linç kampanyalarına ve iftiralarına maruz kalarak 8 Şubat 2018 tarihinde tutuklandı. Kamuoyunun ve bilhassa halkımızın itibar etmediği birbiriyle çelişkili iftiraların asılsız oldukları, ülkemizin en seçkin kurumları olan TEM, MİT, BİMER ve VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLĞÜ’NÜN hazırlamış olduğu raporlarla da ortaya çıkarıldı.

Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin şahsının ve kurucusu olduğu Furkan Vakfının terörle ve suç örgütleriyle hiçbir ilişkisi- ilişiği olmadığı ispat edildi. 5 Aralık 2019’da ise tahliye edilerek serbest bırakıldı.

Tüm suçlamalardan tek celsede tahliye edilmesine rağmen süreci bir takım bahanelerle devam ettirmek isteyen bazı güçler, hukuk skandallarına imza atmaya devam ediyor.

Alparslan Kuytul Hocaefendi, bugün Adana 28. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Bugün görülen mahkemede yaşananlar haksız sürecin uzatılmaya çalışıldığının açıkça ispatı olmuştur.

Cezaevinde bulunduğu süreçte kendisinden bir konuşma hakkında   “Atatürk’e hakaretten” savunması istenmiş, SEGBİS ile savcılığa verdiği ilk ifadesinde “bu konuşma bana ait değil” diyerek emniyetten konuşmanın CD’si istenmiştir. Videonun bulunmasının ardından konuşanın başkası olduğu ve Alparslan Kuytul Hocaefendi ile alakasının olmadığı  bilirkişi raporu ile ortaya konmuştur.

Ancak konuşanın Alparslan Kuytul Hocaefendi olmadığı hakkında bilirkişi raporu ortaya konmasina rağmen  savcılık konuyu mahkemeye taşıyarak bu konudaki ikinci skandalına imza atmıştır.

Bugün görülen duruşmada resim ve ses kaydının alınarak kriminal inceleme için konunun Ankara’ya sevk edilmesine, gelen neticeye göre davanın yeniden görülmesi için duruşmanın ertelenmesine karar vermiştir.

Furkan gönüllüleri olarak; Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin resminin ve sesinin milyonlarca kişi tarafından tanınmasına rağmen, mahkemeden beraat değil de erteleme kararının çıkmasını, adalete olan güvenin hiç olmadığı kadar sarsıldığı, mahkemelerin hukuka göre değil siyasete göre şekil aldığı ve her kesimden insana yapılan zulmün- adaletsizliğin ayyuka çıkmasını bir kez daha kınıyor ve bu zulmü yapanları Allah’a havale ediyoruz.

Bugün verilen haksız erteleme kararı, yargı sisteminin, aykırı tek bir sese dahi tahammül edemeyen otoriter zihniyetin elinde oyuncak haline geldiğinin göstergesi olmuştur. Yargının güven dağıtamadığı, mahkemeleri uzatarak insanları korkutup sindirdiği ve aleyhte algılar oluşturarak İslami çalışmaların önüne geçmeye çalıştığı böyle bir atmosferde, legal eksenli İslami çalışmalarımıza devam edeceğimizi ve despotik baskılara karşı mücadele tempomuza devam edeceğimizi buradan tüm kamuoyuna bildiriyoruz.

Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin Avukatı Adem Tural’ın savunma metni

ADANA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

Dosya No       : 2019/472E.

Sanık              : Alparslan Kuytul

Müdafi           : Av. Adem TURAL

Adres             : Kayalıbağ Mah. Ordu Cad. No:3/21 Seyhan/Adana

Konu              : Derhal Beraat Kararı Verilmesi Talebidir

Açıklamalar   :

            Müvekkilim Alparslan Kuytul hakkında “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” iddiasıyla dava açılmıştır. Soruşturma aşamasında müvekkilime söz konusu konuşmanın yazıya dökülmüş hali gösterilmiş ve müvekkilim de bu konuşmanın kendisine ait olmadığını söylemiştir.

2019/472 esas nolu dava dosyasının içerisinde yer alan CD ye ilişkin yaptığımız incelemede iddianameye konu olan konuşmayı yapan kişinin müvekkilim Alparslan Kuytul olmadığı görülmüştürDava dosyasında yer alan CD incelendiğinde konuşmayı yapan kişinin müvekkilim Alparslan Kuytul olmadığı çok açık bir şekilde görülecektir. İnternette müvekkilimin ismi yazılarak yapılacak aramada çıkacak fotoğraflarla söz konusu videoda yer alan şahıs karşılaştırıldığında farklı kişiler olduğu görülecektir.

Açılan bu dava müvekkilimin lekelenmeme hakkını ihlal etmiştir. Beraatle sonuçlanacağı kesin olan bir konuda dava açılması cumhuriyet savcısının görevini ihmal ettiğini göstermektedir. Dava dosyasında yer alan delilleri gereğince incelememiş olması ve söz konusu videoda yer alan konuşmacının kimliğinin dahi yanlış tespit edilmesi müvekkilimin lekelenmeme hakkının ihlal edilmesine sebep olmuştur. Yargıtay kararına göre “delil toplanmaksızın, deliller ile şüpheliye isnat edilen fiil ilişkilendirilmeden hazırlanan bir iddianame, şüphelinin adil yargılanma hakkını (lekelenmeme hakkını) ihlal edecektir.” (Y.3.CD, E: 2015/7099, K: 2015/10801, T: 25.03.2015.) İsnat edilen fiille müvekkilimin hiçbir alakasının olmadığını anlamak için dava dosyasının içinde yer alan CD yi izlemek yeterli olduğu halde bu ihmal edilmiş ve müvekkilim hakkında dava açılmıştır.

Söz konusu fiilin ilk bakışta suç olmadığı ortada ise derhal beraat kararı verme koşullarının oluştuğunu kabul etmek gerekir. Derhal beraat kararı, sadece yargılamanın başlangıcında değil, yargılamanın herhangi aşamasında verilebilecek bir karardır. Derhal kelimesinden kastedilen “yargılamanın bulunduğu aşama” itibariyle daha fazla araştırma yapılması veya delil toplanmasına gerek olmaması anlaşılmalıdır. Bu nedenle, mahkeme yargılamanın başında derhal beraat kararı verebileceği gibi yargılamanın ilerlediği herhangi bir evrede de derhal beraat kararı verilebilir.

Sanığın sorgusunun yapılmamış olması, derhal beraat kararı verilmesine engel değildir. CMK md. 193/2’e göre, sanık hakkında mahkumiyet kararı dışında bir karar verilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığında sanığın sorgusu yapılmadan da karar verilebilir. CMK 193/2 maddesi, mahkumiyet dışında verilebilecek her türlü karar ve bu arada derhal beraat kararı için uygulanabilir.

CMK 223/9 maddesi gereği derhal beraat kararı verilebilecek hallerde artık koşulları olsa bile, durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez.

Mahkemenizde açılan davada müvekkilimin sanık sıfatının olmadığı ve söz konusu fiilin müvekkilime ait olmadığı dava dosyasının mevcut haline bakılarak çok kolay bir şekilde anlaşılabilecektir. İnsanlar hakkında ceza davası açılması bu kadar kolay olamamalı. Soruşturma makamlarının görevlerini ihmal etmesi sonucunda açılan bu dava hem müvekkilimi hem de sayın mahkemenizi gereksiz yere meşgul etmektedir. Dava dosyasının içinde yer alan CD incelendiğinde açılan bu davanın müvekkilimle hiçbir alakasının olmadığı görülecektir.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve mahkemeniz tarafından resen göz önüne alınacak nedenlerle müvekkilimin Derhal Beraatına kararı verilmesini yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep ederim. 16/12/2019

                                                                                               Sanık Alparslan Kuytul

Müdafii

                                                                                               Av. Adem TURAL

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here